BEMO

BEMO’da Söz Çocukların

Okullarımızda çocukların söz, yetki ve karar sahibi olduğu katılımcı bir ortamı hedefliyoruz. Bu sebeple okulumuzda günler her sabah çocuklardan oluşan Çember ismini verdiğimiz sınıf meclislerinin toplanması ile başlıyor. Bu Çember toplantılarında çocuklar günlerinin planlanmasına katılıyor, sınıfın ve okulun işleyişiyle ilgili fikirlerini belirtiyor. Sınıf meclislerinde konuşulan konular ise okuldaki tüm öğrencilerden oluşan Çocuk Meclisi’ne taşınıyor. Çocuklar Çember ve Çocuk Meclis’i aracılığıyla okuldaki işleyişle ilgili kural koymaya ya da var olan kuralları sorgulamaya teşvik ediliyor. Tüm bu süreçlere öğretmenler gözlemci pozisyonunda eşlik ediyor ve çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi için kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor.

Hem Öğretmen Hem Öğrenciyiz

BEMO’da herkes öğretmen, her öğretmen de öğrencidir. Bizim eşitlik anlayışımız çocuk-öğretmen ilişkisiyle sınırlı kalmaz. Okulun her çalışanı öğrenme topluluğumuzun eşit bir bileşeni olduğunun farkındadır. Bu sayede sadece çocuklara öğretmek için değil, çocuklardan da öğrenmek için çalışıyoruz.

Çevre Dostu Çocuklar İçin

BEMO okulları ekolojik yaklaşımlardan ilham alır ve dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığı fikri üzerine kurulur. Okulda bir bütünün parçası olduğunu fark eden çocuk insanların diline ek olarak doğanın dilini de öğrenir. Bu amaçla öğretmenlerimiz çocukların diğer canlılarla ve toprakla temas edebilmesi için gerekli imkanları sağlar.
Okul kampüslerinde yer alan geri dönüşüm merkezleri ve ileri dönüşüm uygulamaları ile çocuk önce yaşadığı yerden başlayarak sürdürülebilir doğa uygulamalarını hayata nasıl geçirebileceğini öğrenir.
Bayraklı Belediyesi Anaokulları
Bayraklı Belediyesi Anaokulları

Mahalleden Dünyaya

Çocuk ayaklarını mahallesine basar, gözlerini dünyaya diker. Bu bilinçle, BEMO okullarında çocukların yaşadıkları mahalleyi daha iyi tanımaları için çabalıyoruz. Çocukların mahalleleriyle ilgili yeni projeler üretmeleri veya mahallelerinde var olan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilmeleri öğrenme sürecimizin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Paylaşarak Öğreniyoruz

BEMO okulları kendilerini katılımcı ve barışçı bir öğrenme topluluğu olarak inşa eder. Öğrenme topluluğu herkesin bildiği kadarıyla kabul gördüğü yerdir. Öğrenme topluluğunda esas olan paylaşma ve dayanışma ilişkileridir. Böylece öğrenme sürecinin kişilerin bireysel yeteneklerine değil tüm topluluğun ortak aklına bağlanması hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için öğrenme topluluğu şiddetsiz iletişim, içermeci karar alma ve onarıcı adalet gibi topluluk araçlarını kullanır.

Merakla Hep Birlikte Öğreniyoruz

BEMO okullarında sorular cevaplardan daha önemlidir. Her çocuk doğal bir merak duygusuyla dünyaya gelir. Doğduğu ilk andan itibaren merak ederek etrafını keşfetmeye çalışan çocuk, konuşmayı öğrendiği andan itibaren ise her an soru sormaya başlar. Öğrenme sürecinin en temel işlevi çocuğun bu merak duygusunu ve sorularını en verimli şekilde kullanabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla çocukların ortak meraklarını keşfedip sorularının peşine düşebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.
Bayraklı Belediyesi Anaokulları
Bayraklı Belediyesi Anaokulları

Farklılıklarımızla Bir Aradayız

BEMO okulları fiziksel, rehber, sosyal ya da kültürel tüm farklılıkların bir arada yaşayabileceği özgür ve demokratik ortamı yaratır. Çocuklar tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı öğrenir. Hem bir engellinin karşılaştığı zorlukları tanır ve çözüm önerileri üzerine düşünür hem de farklı kültürlere ilişkin bilgisini artırarak toplumsal barışın imkanlarını yaratır.

Bayraklı Bizim Ailemiz

BEMO’in eğitim modelinin temel bileşenlerini okul, çocuk ve aile oluşturur. Dolayısıyla ailenin öğrenme sürecine katılımı olmazsa olmazdır. BEMO bünyesinde yer alan psikologlar ve rehber danışmanlar çocuğa ilişkin gözlem ve çıkarımlarını ailelerle düzenli olarak paylaşır. Ayrıca rutin toplantılar ve etkinlikler ile ailelerin sık sık okulları ziyaret etmesi için fırsat yaratılır.

Uygun Öğrenme Ekosistemi

Çocuk için her yer öğrenme ortamı olabilir. Bu amaçla inşa edilen BEMO okulları çocuğun güvenli ve rahat bir ortamda kontrollü risk alabileceği bir mimariye sahiptir. Okullarımızın mimari özelliklerinin yanı sıra dekoratif özellikleri de öğrenme sürecini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bu amaçla çocukların ihtiyacına yönelik doğal numunelere, bilimsel etkinlikleri teşvik edecek deneysel materyallere ve çeşitli maket temsillerine yer verilir.

Temiz, Sağlıklı, Güvenli

Okulda tüketilecek gıdalar doğrudan üreticiden temin edilir. Bu amaçla üretim kooperatifleriyle, kâr amacı gütmeyen ya da kârın adil bölüşüldüğü üretim toplulukları ve yerel üreticilerle ortaklıklar geliştirir. Ayrıca okulda günlük menülerin oluşturulmasında çocuklarla çalışma deneyimi olan diyetisyenlerin tavsiyeleri takip edilir ve çocuğun günlük ihtiyacı olan besinlere ulaşması sağlanır.
Okulumuzun diğer bir önceliğini ise hijyen koşulları oluşturur. Özellikle başta Covid-19 olmak üzere olası salgınları önlemek amacıyla temizlik kurallarına azami ölçüde dikkat edilir. Bu kapsamda okul girişine yerleştirilen dezenfektan tüneli giriş ve çıkışlarda kişilerin tüm bedenini içeriği zararsız bir solüsyon ile dezenfekte eder. Buna ek olarak okulumuzun her köşesinde ulaşımı kolay el dezenfektanları bulunur. Temizlik ekipleri ise düzenli olarak okul kampüsünün tamamında hijyen koşullarını sağlamak için çalışır.
Bayraklı Belediyesi Anaokulları
Bayraklı Belediyesi Anaokulları

Adil Ücret Politikası

BEMO temel eğitim anlayışına renk veren eşitlik ve adalet kavramlarının ekonomik ilişkileri de etkilediğinin farkındadır. Nitelikli eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla ücretlendirme sisteminde sosyal adaletin sağlanması hedeflenmiştir. Sosyal adalet anlayışımız gelir dağılımındaki eşitsizliğin farkında olarak çocukların bu durumdan en az etkileneceği şekilde bir eğitim modeli öngörmektedir. Bu amaçla BEMO çocukların eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye malzemelerini kendisi karşılar. Ek olarak okullarımızda ailelerden gelirleriyle orantılı bir ücret talep edilir. Ayrıca her BEMO okulunda gelir beyan edemeyen aileler için eğitim kontenjanı ayrılır.